Μενού
"Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία"

"Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας,

ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων,

οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία"

Καλούμεθα αδελφοί μου

στη νύχτα που παρατείνεται

να βιώσουμε την αγία μοναξιά

του καλού εκείνου αγίου

να σιωπήσουμε πια

πιο πολύ να προσευχηθούμε

να μη ακούμε όσους φωνάζουν

μόνο όσους κλαίνε

τους άσημους και τους άδοξους

τους φτωχούς κρυμμένους

τους άγνωστους ασκητές

τους παραπεταμένους οσίους

όσους δεν θέλουν να μιλούν άλλο

μόνο να κλαίνε

να προσεύχονται

ν’αγρυπνούνε

τους κεκοιμημένους αγίους

τους Αγίους Αναργύρους...

Aθωνικό ψαλτήρι

Γερ. Μωϋσέως Αγιορείτου