Μενού
Κλίμαξ Θείας Ανόδου

 «Σε αυτούς που θέλουν να γραφτούν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, το παρόν βιβλίο υποδυκνύει καθαρά τον άριστο δρόμο.Εάν το αναγνώσωμε, θα διαπιστώσωμε, ότι χειραγωγεί με ασφάλεια και διασώζει από κάθε ολέθριο πρόσκομμα, όσους το έχουν οδηγό. Μας προβάλλει κλίμακα που ξεκινά από τα γήινα και φθάνει στα ουράνια, με τον Θεό ακουμπισμένο στην άκρη της. Αυτήν βέβαια, νομίζω πως και ο Ιακώβ, αυτός που υπεσκέλισε τα πάθη, αντίκρυσε ενώ κοιμόταν και αναπαυόταν επάνω στο ασκητικό κρεβάτι. Εμπρός λοιπόν κι εμείς, ας προχωρήσωμε, παρακαλώ με προθυμία και πίστη σε αυτήν την νοερά και πυρανοδρόμο ανάβασι, που σαν αρχή έχει την αποταγή των γηίνων και τέλος τον Θεόν της αγάπης».

                             ‘Αγιος Ιωάννης της Κλίμακος

                                 Ε’ Κυριακή των Νηστειών

 

 Η Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του ΣιναΪτου, είναι γραμμένη σε κομψή ελληνική γλώσσα, καλοδουλεμένη με καλλιέπεια, με χάρη και με μελωδικότητα. Το ύφος της έχει διαύγεια, παραστατικότητα και παρουσιάζει πλούτο εκφράσεως, καλαισθησία και ευγένεια. Η σαφήνεια και η ακρίβεια είναι θαυμαστές. Το βιβλίο της Κλίμακας είναι ένα τόσο πλούσιο και ποικίλο υλικό, ασκητικής και γενικότερα πνευματικής ζωής και γνώσεως. Από όλα τα οσιακά άνθη της ερήμου, ετρύγησε η Κλίμακα το νέκταρ, για να παρασκευάσει και να προσφέρει ουράνιο μέλι στον κάθε νοσταλγό των ιερών αναβάσεων.

                                Από την εισαγωγή του βιβλίου της Κλίμακος

                                             Έκδοσις δωδεκάτη

                                          Ιερά Μονή Παρακλήτου

                                               Ωρωπός Αττικής

"Φορτωμένο με την άνοιξη, τούτο το μικρό δεντράκι, και με τα ακρόκλαδά του να αγγίζει τον ουρανό, μοιάζει στα φτωχά μου μάτια με την κλίμακα της θείας ανόδου."