Μενού
Η Είσοδος εις «τα Άγια των Αγίων».

  Χρόνια και χρόνια με μεγάλη υπομονή προσεύχονται στον Θεό ο Ιωακειμ και η Άννα και παρακαλούν να τους δώσει ένα τέκνο. Και όταν ο Θεός τους χαρίζει την Παρθένο Μαρία. Κι εκείνοι κρατώντας την υπόσχεσή τους, όταν γίνεται τριών ετών, την οδηγούν στο Ναό και την παραδίδουν στον αρχιερέα Ζαχαρία. 

Πόση εμπιστοσύνη δείχνουν στον Θεό! 

Ο αρχιερέας την παραλαμβάνει την Παρθένο Μαρία και την οδηγεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που δεν μπαίνει κανείς εκτός από τον ίδιο, 

μια φορά τον χρόνο.

Γνωρίζει ο Ζαχαρίας έπειτα από αποκάλυψη του Θεού το μελλοντικό ρόλο της Αγίας κόρης στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Στα ενδότερα του Ναού η Παρθένος Μαρία παραμένει  προσευχόμενη δώδεκα χρόνια. 

Όλο αυτό το διάστημα ο αρχάγγελος Γαβριήλ της φέρνει τροφή ουράνια. 

 

Και σημειώνει ο κ. Δημήτριος Χοϊλός, Δρ. Θεολογίας:

 

 «Όλα αυτά τα δώδεκα έτη η προσευχή της Παναγίας είναι τελείως ελεύθερη από υλικές και πνευματικές δεσμεύσεις γιατί γίνεται τρόπος ζωής, 

βίωμα προσωπικό της 

και σχέση διαπροσωπική με το Θεό. 

Στο ιερό που βρίσκεται δεν μιλά τόσο εκείνη προς το Θεό ,

όσο ο Θεός προς εκείνη. 

Αυτή η εμπειρία της προσευχής είναι που οδηγεί τον Θεό να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο.

  Σε μια εποχή που ο άνθρωπος αγνοεί τον σωστό τρόπο επικοινωνίας με τον πλησίον, παρουσιάζεται από την εκκλησία «η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου»,

 ως απάντηση στο σύγχρονο επικοινωνιακό αδιέξοδο. 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από νοσηρές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Είναι ανάγκη να ανοίξουμε το χώρο της καρδιάς μας και εκεί, στα βαθύτατα «Άγια των Αγίων» της ύπαρξής μας να ακούσουμε τα μηνύματα του Θεού. 

Στο βάθος της καρδιάς θα αναπτύξουμε την θεανθρώπινη συνεργασία με σκοπό τη συνάντηση του άλλου στο τέλος της πορείας. 

Μέσα από αυτήν την καρδιακή προσευχή με οδηγό την τριετίζουσα Θεοτόκο, θα μπορέσει ο άνθρωπος να βρει τελικά το νόημα της πραγματικής ζωής που τόσο πολύ του λείπει.

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡἐκπλήρωσις.

 

Κοντάκιον

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.

Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶΠαρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος