Μενού
'Εξοδος του Μεσολογγίου. Κυριακή των Βαϊων, 10 Απριλίου 1826

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει.
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει.

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει.

“Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω εγώ στο χέρι;
Οπού ‘σύ μου ‘γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει”.

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

 

Από: KazantzakisNikos

εικόνα εξωφύλλου: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, πίνακας Θεόδωρου Βρυζάκη