Μενού
Παγκόσμιο κλουβί

Λυπᾶμαι ποὺ θὰ τὸ πῶ ἀλλὰ θὰ τὸ πῶ:

Κάποτε ὁ Ρωμιὸς εἶχε Μεγάλη Ἰδέα γιὰ τὸ Γένος του.

Σήμερα ἔχει Μεγάλη Ἰδέα γιὰ τὸ ἄτομὸ του.

Γι’ αὐτὸ ἔχει μισομπεῖ στὸ μεγάλο παγκόσμιο κλουβί.

Κάποια ἀρχαία φωνή τὸν ἐμποδίζει νὰ μπεῖ ὅλος...

Σαράντος Ι. Καργάκος – Τὸ παγκόσμιο κλουβί

Photo by João Marcelo Martins on Unsplash