Μενού
Συναναστροφές

ΕΝΑΣ ΓΕΡΩΝ είπεν: Όποιος εισέρχεται εις αρωματοπωλείον, έστω και εάν δεν αγοράση τίποτε, οπωσδήποτε όμως παίρνει απάνω του ευωδίαν, τοιουτοτρόπως ωφελείται και ο επισκεπτόμενος τους Πατέρας. Εάν θελήσει να εργασθή, του υποδεικνύουν την οδό της ταπεινώσεως, που γίνεται δι' αυτόν τείχος προστατευτικόν...

"Να μην αρνήσαι την νουθεσία Αγίων ανδρών, έστω και εάν είσαι γνωστικός, διότι και αυτό είναι καρπός γνώσεως."                                           Άγ. Εφραίμ ο Σύρος, (Ευεργεντινός, τ. Α')