Μενού
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΟΙ

"Ο νεώτερος Ελληνισμός ,
ταυτίσας την εορτή των Γραμμάτων
μετά της εορτής των Τριών Ιεραρχών,
απέδειξε ,
πόσο ευκρινή είχε
την συνείδησιν του χαρακτήρος,
δι ου ηθέλησε να περιβάλη
την εθνικήν ημών εκπαίδευσιν,
καθ’ ότι, ετόνισε,
παιδεία και πίστις,
πίστις και παιδεία
υπήρξαν οι δύο πόλοι,
περί ους έδει να στρέφεται
η πνευματική και εθνική ημών διάπλασις".

Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος
(απόσπασμα , από τον πανηγυρικό λόγο , του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ,στις 30 Ιανουαρίου 1881)

εικόνα: κ.Γιώργος Κόρδης, "Οι Τρεις Ιεράρχες θεολογούντες".

Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 40χ50 εκ.