Μενού
"'Η προσευχή της Αγίας Βαρβάρας και ο κεραυνός που την κατέστησαν προστάτιδα των λοιμωδών νοσημάτων και του πυροβολικού."

Μετά τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη η Αγία Βαρβάρα και λίγο πριν τον αποκεφαλισμό της από τον δήμιο πατέρα της Διόσκορο, προσεύχεται με τούτα τα λόγια:

"Άναρχε, αχειρόπλεχτο στεφάνι των μαρτύρων, Κύριε Ιη­σού Χριστέ, εσύ που άπλωσες τον ουρανό και θεμελίω­σες τη γη, εσύ που τις αβύσσους περιέκλεισες και περι­τείχισες τη θάλασσα, εσύ που πρόσταζες τα σύννεφα που φέρνουν τη βροχή να βρέχουν σε κακούς και αγαθούς, που περπάτησες πάνω στη θάλασσα σαν να ήταν στεριά χωρίς να βρέξεις τα πόδια σου, που επιτίμησες τον άνεμο και τη θάλασσα κι έφερες τη γαλήνη, γιατί όλα, Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, υπακούουν στο πρόσταγμά σου, γιατί είναι έργα σου, κάνε, Κύριε, αυτή την αίτησή μου και δώσε τη χάρη σου στη δούλη σου, ώστε, όποιος με μνημονεύει στο όνομα το άγιο το δικό σου και τελεί τη μνήμη των ημερών του μαρτυρίου μου, Κύριε, να μη θυμηθείς τις αμαρτίες του κατά την ημέρα της κρίσης, αλλά να φανείς σ’ αυτόν σπλα­χνικός. Γιατί γνωρίζεις, Κύριε, ότι είμαστε σάρκα και αίμα, έργο των αχράντων χεριών σου.
Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο δημιουργός κάθε πνοής και κάθε σάρκας, ο ιατρός κάθε αρρώστιας και κάθε ασθέ­νειας, δώσε στη δούλη σου τη χάρη, σε όσους προσέλθουν στον τόπο όπου θα βρίσκεται το λείψανό μου και αναβλύζουν τα αγιασμένα νερά, να δωρίσεις την ίαση της ψυχής και του σώματος, ώστε και μ’ αυτά να δοξάζεται το πανάγιό σου όνομα μαζί με τον Πατέρα και το άγιο Πνεύ­μα».

Κι αφού είπε το «Αμήν», ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε:

«Έλα, εσύ η αθλοφόρος μου που αγίασες, αναπαύου στα ουράνια δώματα του Πατέρα μου. Όσα κι αν ζήτησες, τα έλαβες δώρο από εμένα».
Όταν τα άκουσε αυτά η μακάρια μάρτυς του Χριστού, έσκυψε το κεφάλι και αποκεφαλίστηκε από το ξίφος του πα­τέρα της, στον ίδιο τόπο μαζί με την αγία Ιουλιανή. Κατεβαίνο­ντας όμως ο πατέρας της Διόσκορος από το βουνό, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και τον κατέφαγε, ώστε ούτε η στάχτη του να φαίνεται ούτε να βρεθεί ο τόπος όπου έπεσε".

(Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού Ε.Π.Ε, τ.9,σελ.379-405, αποσπάσματα)

Η Αγία θεωρείται προστάτιδα των λοιμωδών νόσων γιατί αυτό ζήτησε η ίδια στην προσευχή της από τον Κύριο. 'Ομως θεωρείται και προστάτιδα του πυροβολικού εξαιτίας του κεραυνού που έπεσε με κρότο δυνατό και κατεκαυσε τον δήμιο πατέρα της.

Πηγή: pemptousia.gr

Εικ. εξωφύλλου: pinterest